نمایشگاه و رویداد های صنایع کاشی نگار

نمایشگاه استانبول کاشی نگار 2

نمایشگاه سرامیک استانبول 2022

negar exhibition photo 5

نمایشگاه کاشی سرامیک و چینی شهر افتاب 1401